Biocompost

Omvandla organiskt avfall till näringsrik gödsel på fem dagar. Hållbart, lönsamt och effektivt.

Läs mer

Lösningar

Med teknik från Biocompost kan du hantera upp till trettio kubikmeter avfall per dygn.

Vi tillverkar maskinen i sju storlekar. Den minsta hanterar 9 m3 och är lämplig för till exempel mindre hästgårdar. Den största är 18 meter lång och kan hantera upp till 30m3 per dygn. Den passar utmärkt för avfallsanläggningar med stora flöden av biologiskt material. Däremellan finns ett spann som gör att vi har en komposttrumma för varje verksamhet.

Deponering och förbränning är några av dagens ohållbara lösningarna för att hantera organiskt avfall som innebär en negativ inverkan på miljön. Biocompost system överträffar konventionell kompostering med s.k. stukor genom att kontrollera hygieniseringen och eliminera lukt, patogener och ogräs. Därmed möjliggörs produktion av högkvalitativa gödsel och jordförbättringsprodukter.

Läs mer

BEPRÖVAD TEKNIK

Biocompost samarbetar med det kanadensiska företaget Xact Systems, som utvecklat vår maskin för kompostering. Tekniken är väl beprövad och har använts i Nord- och Sydamerika i över 20 år. 

Image

Robust design, minimalt underhåll.

5 dagar

Istället för 5 månader

30 m3

Kompostera varje dag

7 modeller

Olika storlekar

15 år

Framgångsrik globalt

6 kwh

Låg energiåtgång

Fördelar

Kompostprocessen fortgår under hela året och produkten som produceras kan användas för framställning av näringsrik plantjord, trädgårdsjord och anläggningsjord – helt fri från smittoämnen och ogräs. Slutprodukten kan också ersätta torv, som är en ändlig resurs vars brytning gör stora ingrepp i naturen.

Image

Luftkontroll

Patogenfri kompostering

Patogenfri kompostering

Snabb accelererad process

Snabb accelererad process

Hela året

Hela året

Minskar avfallets volym

Minskar avfallets volym

Hälsosam ren process

Hälsosam ren process

Produktion av premium jordförbättringsprodukter

Produktion av premium jordförbättringsprodukter