Biocompost gör förstudie till Ålands trädgårdshall

Biocompost gör förstudie till Ålands trädgårdshall |10 mars, 2021Biocompost utför nu en förstudie åt Ålands Trädgårdshall för att utvärdera möjligheten att på ett effektivt sätt kompostera deras lökrester till en näringsrik kompost för retur till lökodlarna. Med rätt mix tillsammans med andra material tror vi på en bra lösning som ger en win-win till alla parter. Vi söker metod för … Read More