Biocompost levererar komposttrumma till Ragn-Sells

Pressmeddelande |

4 februari, 2021

Under våren 2021 tillverkar Biocompost sin största variant av trumkompost (18 meter lång) till återvinningsföretaget Ragn-Sells, som ska driftsättas vid deras anläggning i Umeå. Planen är att trumman ska vara i drift i juni 2021.

Sparar tid och utrymme

– Vi sparar tid och utrymme och minskar utsläppen av växthusgaser, konstaterar Marcus Åberg, marknadsområdeschef på Ragn–Sells.

Trumman har en kapacitet på 30 kubikmeter per dygn och ska användas för slam från processindustrin. Den beräknas klara ungefär 5 000 ton slam per år.

Resultat av flera års arbete

För oss är detta så klart ett första viktiga erkännande efter flera års hårt arbete. Utöver avtalet med Ragn-Sells har vi också långtgående diskussioner med flera andra kunder, både i Sverige och utomlands. Vi tror på en stark tillväxt under de kommande åren, säger Thomas Storsjö på Biocompost.

Vi sparar tid och utrymme och minskar utsläppen av växthusgaser
Marcus Åberg, marknadsområdeschef

Minskat utsläpp av växthusgaser

Ragn-Sells planerar också att ta vara på den värme som genereras under komposteringen. Marcus Åberg, marknadsområdeschef på Ragn-Sells, ser flera fördelar med lösningen.

– I och med att komposteringen i trumman går så mycket snabbare sparar vi tid. Vi behöver också betydligt mindre yta för lagring och mindre maskinell hantering, vilket ger mindre nedsmutsning. Men den största fördelen är att utsläppen av växthusgaser blir lägre.
Slår det väl ut kommer vi att satsa på fler komposttrummor, säger Marcus Åberg.