Kurs i industriell kompostering, 16-17 november 2022

Komposteringens Grunder och dess industriella tillämpningar. Sundsvall 16-17 NOVEMBER 2022

Under kursen får du lära dig komposteringens grundprinciper och dess industriella tillämpningar. Kursen ger både den teoretiska bakgrunden och belyser de utmaningar som finns när processen skalas upp. Praktiska råd om recepthantering och kompostutvärdering ger dig bra verktyg för egen verksamhet och applikationer.  Nytt för denna gång är också en hands-on del med Solvita-tester, densitet och fukthaltsanalys m.m. Delar av kursen hålls på engelska.

Kursen passar både för nybörjare och dem som har tidigare kunskap och erfarenhet av kompostering. Kunskaperna är till nytta både för personer som praktiskt jobbar med kompostering och för dem som har mer teoretiska intressen av processerna runt komposthantering.

Läs mer