Lösningar

Komposttrummor – Automatiserade Smart Composting Systems

Komposttrumman gör att du snabbt kan kompostera organiskt avfall från restauranger, livsmedelsbutiker, hushåll, fabriker, lantbruk, hästgårdar och kommuner. Den roterande trumman komposterar stora volymer av fast avfall på bara 3 till 7 dagar och erbjuder en komplett ”grön” lösning med konkurrenskraftig avkastning på investeringen.

Image

SÅ GÅR DET TILL

  • Maskinen fylls med organiskt avfall.
  • Trumman snurrar 240 varv per dygn och när syre tillsätts påbörjas en accelererad komposteringsprocess
  • Under komposteringen värms avfallet naturligt, vilket ger upphov till en hygieniseringsprocess som medför att smittoämnen och ogräs dör.
  • Resultatet är näringsrik gödsel som du kan använda i din egen verksamhet eller sälja.
  • Processen tar tre till sju dagar, vilket kan jämföras med flera månader för en traditionell kompost. Hanteringen är dessutom luktfri när väl avfallet är i maskinen

MERVÄRDE

1. Förstudie

Komposteringens allmänna processer är väl dokumenterade. Faktorer som kolhalt, kvävehalt, fuktighet och näringsinnehåll spelar in, bland mycket annat. För att säkerställa framgångsrik kompostering behöver vi studera dina specifika förutsättningar.

 

2. Labanalys

Genom att analysera ditt råmaterial kommer vi fram till ett recept som passar för just dina behov, så att komposteringen ger bästa möjliga resultat. Vi kan också göra ekonomiska och kommersiella kalkyler angående ditt materials komposteringsbarhet.

3. Optimering

Vi testar och utvärderar olika alternativ för att framställa en optimal slutprodukt. Det handlar om att justera och fastställa de recept och blandningar som sedan ska processas i full skala.

4. Implementering

Vi deltar i uppstarten hos dig och försäkrar oss om att vi uppnår önskat resultat. Det kan också behövas ytterligare optimering, eftersom processen i en fullstor komposttrumma inte helt kan simuleras i labmiljö.

Fördelar

Image

Roterande trumma

Trumman roterar 10 gånger per timme. Motorns storlek beror på trummans storlek och varierar mellan 5 och 10 hk. Observera att ändarna på BioReactorn är fixerade och endast trumman roterar.

Image

Fast organiskt avfall

Komposteringstekniken som är konstruerad för sönderdelningen av fast organiskt avfall omvandlar på ett tillförlitligt sätt organiskt material till näringsrik humus. Det färdiga resultatet av hygieniserad kompost har ingen likhet med avfallet från vilket det omvandlades.
Image

Grön lösning

Komposttrumman är ett slutet system som gör att du snabbt kan kompostera fast organiskt avfall från restauranger, livsmedelsbutiker, hushåll, fabriker, bearbetningsanläggningar, gårdar, kommuner och så vidare. Den roterande trumman komposterar stora volymer av fast avfall på bara 3 till 7 dagar och erbjuder en komplett ”grön” lösning och konkurrenskraftig avkastning på din investering.

KOMPOSTTRUMMOR

Vilken produkt passar ditt företag?

Biocompost har sju olika modeller att välja mellan.

Image
Image

Tillbehör

  • Mixer för blandning av ingående material
  • Kross maskiner för sönderdelning av material
  • Inmatnings och utmatningsskruvtransportörer
  • Distributionstransportör med automatisk spridningsutmatning