Om Biocompost

Vi brinner för ekologisk och ekonomisk hållbarhet och arbetar för att förvandla avfall till värdefulla resurser. Vi har över 20 års erfarenhet av processlösningar, systemintegration och komposteringsapplikationer.

Välkommen till Biocompost! Tillsammans hittar vi rätt lösning för dig.

Vi är dedikerade till ekologi och samarbetar med kommuner, komposteringsanläggningar, trädgårdsmästare, lantbrukare och livsmedelsindustrin för att förvandla bioavfall till värdefulla resurserEric Tjernberg, Grundare och Produktansvarig

Kompostering minskar behovet av konstgjorda gödselmedel där kemikalierna är kostsamma både för trädgårdsodlare, lantbrukare och vårt klimat. En annan positiv effekt är att kompost kan ersätta stora mängder torv i markförbättringsprodukter. 

Team

Biocompost European Team har över 20 års erfarenhet av processlösningar. Teamet består av professionella medarbetare inom processutveckling, systemintegration och forskning. Arbetet utförs metodiskt och med erkänd teknik för komposteringsapplikationer inom både industri och forskning.

Thomas Storsjö

Thomas Storsjö, M.Sc.

VD

Eric Tjernberg

Eric Tjernberg

Produktansvarig

Juan Pablo Arrigoni

PhD Juan Pablo Arrigoni

R&D

Rådgivare

Kent Nordin

Kent Nordin

Styrelsordförande

Sara Nessler Ekelund

Sara Nessler Ekelund

Styrelseledamot

Magnus Olsén Hammarfjord

Magnus Olsén Hammarfjord

Styrelseledamot

Pernilla Berg

Pernilla Berg

CEO Investera Mittsverige AB 

Glenn McConkey

Glenn McConkey

President Xact Systems Inc.